Протерм 88 ЕООД - Велико Търново
Газифициране, ВиК услуги Велико Търново

Проект за парно на газ

Какво е нужно за проектинане на парно на газ ?

Преди да направим проктиране за парно на газ  е необходимо да се изготви технически оглед за проектиране, с което се уточняват:

  • място на котелното помещение 
  • уточняване на уредите
  • видът на тръби и части
  • пътя на газовата тръба

Следваща стъпка е ; обстоен оглед на обекта , с цел за направата на добра организация.